ongeldig

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: Februari 2020

Inleiding en Toestemming

De privacy van uw persoonlijke gegevens is een prioriteit voor Zero Proof UK Ltd bedrijfsnummer: 11725077 | BTW-nummer 328659171 hierin genoemd Lyre's en haar groepsmaatschappijen (Lyre" 's', "we", "ons", "onze"). In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we persoonlijke informatie die we van u verzamelen, gebruiken, openbaar maken en behandelen, en hoe u contact met ons kunt opnemen als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke informatie of deze wilt corrigeren, of als u een klacht indient over een inbreuk op uw privacy.

Wij verzamelen, gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer we dat doen, kunnen we worden gereguleerd op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming die in de hele Europese Unie (inclusief in het Verenigd Koninkrijk) van toepassing is en we zijn verantwoordelijk als 'verantwoordelijke voor de verwerking' van die persoonlijke informatie voor de doeleinden van die wetten.

Door gebruik te maken van onze website of door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als onze praktijken veranderen. Gebruik de website niet en geef geen persoonlijke informatie door als u niet akkoord gaat met de voorwaarden. U kunt links vinden naar andere websites die niet door Lyre's worden beheerd, maar die toegankelijk zijn via onze websites. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites en u dient het privacybeleid van elke andere website die u bezoekt te raadplegen.

Wat voor soort persoonlijke informatie verzamelen we en hoe?

Wanneer u interactie heeft met Lyre's, onder andere door producten te kopen, u te abonneren op ons loyaliteitsprogramma, een account aan te maken online, in de winkel, via de telefoon, via e-mail of via sociale media, kunnen we persoonlijke informatie over u verzamelen en bewaren. Persoonlijke informatie betekent informatie of stukjes informatie waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Dit stelt ons in staat om u te identificeren en u te voorzien van informatie over Lyre's producten en diensten en stelt ons in staat om eventuele aankopen of andere vragen te vergemakkelijken. Deze informatie kan uw naam, adres, telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres, creditcardgegevens, winkelgewoonten, voorkeuren en gezondheidsinformatie bevatten.

We kunnen uw persoonlijke informatie over u ook indirect verzamelen van derden, wanneer u met hen bent overeengekomen dat uw informatie aan ons kan worden doorgegeven en met wie we zakelijke relaties hebben.

De volgende tabel bevat nadere gegevens over wanneer we persoonlijke informatie verzamelen, wat we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken:

Wanneer informatie wordt verzameld

Welke informatie we vragen

Hoe en waarom we uw gegevens gebruiken

Wanneer u zich bij ons registreert

e-mailadres

Adres

Telefoonnummer

Geboortedatum

We vragen hierom:

- om uw account bij ons aan te maken en te beheren

- Om te helpen bij de verzending/levering

- Om met u te communiceren over uw account

Als u kiest voor verdere communicatie:

- Om er zeker van te zijn dat we niet communiceren met abonnees die minderjarig zijn

- Om u kortingsbonnen voor uw verjaardag te sturen

- Om u communicatie over onze goederen, diensten, promoties via e-mail, sms of direct mail te sturen.

Uw informatie wordt opgeslagen op twee platformen die via API's zijn geïntegreerd, zodat er geen handmatige verwerking van gegevens plaatsvindt. Uw accountgegevens worden opgeslagen in een backend van de Bigcommerce-website en als u ervoor kiest zich te abonneren, worden uw gegevens ook doorgestuurd naar dotdigital (ons platform voor e-mailverzending).

Wij vertrouwen op onze overeenkomst met u en op ons rechtmatige belang om goederen en diensten te leveren op de manier die u van ons verwacht als rechtmatige basis voor het verzamelen en het gebruiken van uw persoonlijke informatie.

We zullen deze informatie bewaren tot:

- u zegt uw account bij ons op

- we sluiten uw account

 

Wanneer u zich bij ons inschrijft

e-mailadres

Verkrijgbaar via e-mail abonnement opt in formulieren op de Lyre's website

Gebruikt om communicatie te versturen

Wij vertrouwen op onze overeenkomst met u en op ons rechtmatige belang om promotionele communicatie over onze goederen en diensten te leveren op de manier die u volgens ons verwacht als de rechtmatige basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Opgeslagen in dotdigital e-mail send provider platform.

We zullen uw informatie bewaren tot:

- u schrijft zich uit bij ons

- wij schrijven u uit

Uw gegevens blijven op dotdigital staan maar worden als inactief gemarkeerd, zodat u geen communicatie meer ontvangt.

Wanneer u bij ons bestelt

e-mailadres

Adres

Telefoonnummer

Creditcardgegevens

Verkregen via Lyre's website-formulier checkout

Gebruikt om orders uit te voeren en verkoopcommunicatie te versturen

Wij vertrouwen op onze overeenkomst met u en op ons rechtmatige belang om goederen en diensten te leveren op de manier die u van ons verwacht als rechtmatige basis voor het verzamelen en het gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Opgeslagen in BigCommerce website backend. Bestelgegevens worden vervolgens via API doorgegeven of handmatig geëxporteerd en geïmporteerd naar het externe 3PL-magazijnsysteem (Hexspoor-platform) voor verpakking en vervulling en verzending naar verzendproviders voor levering. Creditcardgegevens worden in de backend van BigCommerce gehasht en zijn niet toegankelijk voor personeel/gebruikers en creditcardgegevens worden niet doorgegeven aan magazijn- of verzendproviders.

Wij bewaren uw gegevens totdat u ons verzoekt de bestelgeschiedenis te verwijderen.

 

Wanneer u bij ons navraag doet

e-mailadres

Adres

Bedrijfsnamen

Telefoonnummer

 

Verkregen via Lyre's:

 1. Contactpagina
 2. Pagina met zakelijke aanvragen
 3. Verzending & Retouren pagina

Wordt gebruikt om vragen van de klantenservice te beantwoorden

Wij vertrouwen op onze overeenkomst met u en op ons rechtmatige belang om goederen en diensten te leveren op de manier die u van ons verwacht als rechtmatige basis voor het verzamelen en het gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Vragen worden niet opgeslagen binnen de backend van de bigcommerce website. Uw aanvraag gaat rechtstreeks naar de inbox van het e-mailaccount van de klantenservice, die wordt beheerd door Lyre's klantenserviceteam. In afwachting van de aard van uw aanvraag worden uw gegevens doorgestuurd naar relevante interne en externe partijen om uw vragen te beantwoorden. Vragen zullen niet worden gecommercialiseerd, tenzij de gebruiker ervoor heeft gekozen om te kiezen voor marketingcommunicatie.

Wij bewaren uw gegevens in onze inbox tot u een verzoek tot verwijdering door ons indient.

 

Als u met ons chat

Naam

e-mailadres

Geboortedatum

Bedrijfsnamen

Telefoonnummer

Voorkeuren

 

Verkregen via facebook messenger chat bot of Zendesk live chat functionaliteit

Wordt gebruikt om vragen van de klantenservice te beantwoorden en voor verdere promotionele communicatie.

We vertrouwen op onze overeenkomst met u en op ons rechtmatige belang om goederen en diensten te leveren op de manier die u volgens ons verwacht als de rechtmatige basis voor het verzamelen en met behulp van uw persoonlijke gegevens.

Vragen/chat geschiedenis worden opgeslagen binnen de messenger chatbot en via API naar Dotdigital gepushed als je ervoor kiest om je aan te melden via e-mail/sms.

Bij het aangaan van de messenger chatbot gaat u akkoord met het messenger chatbotbeleid. https://www.facebook.com/policy.php dat we ons houden aan de set van facebook.

We zullen uw informatie binnen de messenger chat en dotdigital bewaren totdat u een verzoek tot verwijdering/uitschrijving door ons indient of u zich handmatig afmeldt voor onze communicatie.

 

 

Waarom verzamelen we de informatie?

We verzamelen uw persoonlijke informatie zodat we u kunnen identificeren en met u kunnen communiceren voor de hierin beschreven doeleinden.

Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken, moeten we daar een wettelijke basis voor hebben. Er zijn verschillende rechtsgrondslagen waarop we kunnen vertrouwen, afhankelijk van welke persoonlijke informatie we verwerken en waarom.

De rechtsgrondslagen waarop we kunnen vertrouwen zijn onder andere:

 • Toestemming: waarbij u ons duidelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel
 • contract: wanneer ons gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor een contract dat wij met u hebben, of omdat u ons heeft gevraagd om specifieke stappen te ondernemen voordat u een contract afsluit.
 • wettelijke verplichting: wanneer ons gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om aan de wet te voldoen (met uitzondering van contractuele verplichtingen)
 • legitieme belangen: wanneer ons gebruik van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij (tenzij er een goede reden is om uw persoonlijke informatie te beschermen die voorrang heeft op onze legitieme belangen)

Gevoelige persoonlijke informatie

We kunnen ook gezondheidsinformatie van u verzamelen wanneer u een bijwerking van een product meldt. Deze informatie moet worden verzameld om u te voorzien van een geschikt product en diensten en voor onze gezondheids- en veiligheidsrapportageverplichtingen. We zullen deze gevoelige persoonlijke informatie niet verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming (tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving) en we zullen geen gevoelige persoonlijke informatie verwerken door middel van een geautomatiseerd proces.

Moet je jezelf identificeren als je met Lyre's interacteert?

Als u anoniem wenst te blijven wanneer u de Lyre's website gebruikt, log dan niet in op de website en geef geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Houd er echter rekening mee dat we een aantal van onze functies niet kunnen uitvoeren zonder uw identificatiegegevens te verkrijgen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gegevens over uw identiteit nodig hebben als u zich registreert of inlogt op onze website, contact met ons opneemt met een vraag of klacht, verzoekt om communicatie van ons te ontvangen, deelneemt aan onze promoties of wedstrijden, van ons verlangt dat wij producten aan u leveren en, in sommige gevallen, een betaling afhandelt.

Hoe kunt u verzoeken om geen direct marketing te ontvangen?

Als u geen direct marketing communicatie van ons wenst te ontvangen, volg dan de 'opt-out' of 'unsubscribe' instructie in die communicatie of op onze website, of stuur anders een e-mail naar [email protected] en vermeld uw naam, e-mailadres en postadres en informatie over de direct marketing communicatie die u niet langer wenst te ontvangen.

Aan wie geven we uw persoonlijke gegevens door?

We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven:

 • Aan derden die het voor ons opslaan of verwerken om ons te helpen bij de levering, promotie en marketing, alsmede bij de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Bedrijven omvatten;
  • Dotdigital (eMail & SMS send provider platform)
  • Bigcommerce (website CMS backend)
  • Mijn merk (brandlink Australian 3PL)
  • Fusion Factory Comestry (Productinformatiebeheersysteem)
  • Facebook Messenger chat bot (messenger chat service)
 • We kunnen persoonlijke informatie die we over u ontvangen combineren met andere informatie die we over u hebben. Dit omvat informatie ontvangen van derden en openbaar beschikbare informatie;
 • wanneer dit wettelijk verplicht is, of aan overheids- en handhavingsinstanties of personen die zijn aangesteld door een overheid die verantwoordelijk is voor het onderzoeken en oplossen van geschillen of klachten over Lyre's producten of wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om de veiligheid of beveiliging van personen te beschermen;
 • aan andere bedrijven binnen de Lyre's groep en aan bedrijven die een deel of het geheel van de Lyre's groep of een gelieerd bedrijf kunnen overnemen; en
 • zoals anders is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

We zullen geen gezondheidsinformatie openbaar maken aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit document worden beschreven.

Dragen we uw persoonlijke gegevens over, verwerken we ze of maken we ze bekend in het buitenland?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan Lyre's groepsmaatschappijen en/of aan derden die diensten verlenen aan Lyre's, waaronder datawarehousing, creditcardverwerking en e-commerce diensten, mailing en logistieke diensten, gevestigd in het buitenland in Hong Kong, China, Japan, de Verenigde Staten en Australië. Door persoonlijke informatie aan ons door te geven, erkent u en stemt u in met deze mogelijke overdrachten.

Hoe bewaren we uw persoonlijke informatie en hoe houden we deze veilig?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in een combinatie van elektronische en papieren bestanden. Wij kunnen uw persoonlijke informatie opslaan bij derde partijen die gegevens opslaan.

We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we bewaren, wordt beschermd tegen misbruik, interferentie en verlies, en ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking door het gebruik van verschillende methoden, met inbegrip van veilige fysieke en technologische opslag. We zullen u en elke van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn. Wanneer wij uw persoonlijke informatie aan derden dienstverleners verstrekken, eisen wij dat zij deze veilig bewaren in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en deze alleen gebruiken of openbaar maken voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

Neem onmiddellijk contact met ons op als u weet of reden hebt om aan te nemen dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben.

Uw rechten en wie te contacteren

Op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming heeft u gratis een aantal belangrijke rechten. Samengevat gaat het om rechten op:

 • eerlijke verwerking van informatie en transparantie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken
 • toegang tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende informatie die deze Privacykennisgeving al is bedoeld om te richten op
 • eisen dat wij eventuele fouten in uw informatie die wij in ons bezit hebben, corrigeren.
 • vereisen dat uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties worden gewist
 • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht te hebben om deze gegevens in bepaalde situaties aan een derde partij door te geven
 • zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing
 • bezwaar te maken tegen het feit dat besluiten worden genomen met behulp van geautomatiseerde middelen die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate beïnvloeden
 • in bepaalde andere situaties bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons
 • anders beperken we onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden
 • schadevergoeding te eisen voor schade die is veroorzaakt door onze schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Voor meer informatie over elk van deze rechten, met inbegrip van de omstandigheden waarin ze van toepassing zijn, zie de richtsnoeren van het Britse Information Commissioner's Office (ICO) over de rechten van personen op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.

Neem contact met ons op via een van de volgende mogelijkheden als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen:

 • Post: "Ter attentie van: Online Privacy", Zero Proof UK Ltd, 1 Enterprise House, Beeson's Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1DS Verenigd Koninkrijk.
 • e-mail: [email protected]

Wij zullen u vragen uw verzoek om toegang schriftelijk in te dienen en ons een bewijs van uw identiteit te geven.

Hoe kunt u toegang krijgen tot meer informatie of een klacht indienen over een inbreuk op uw privacy?

Als u van mening bent dat wij uw privacy hebben geschonden of vragen hebben met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde postadres of e-mail.

Wij zullen elke klacht onderzoeken en u op de hoogte brengen van onze beslissing met betrekking tot de klacht, zo snel als praktisch mogelijk is na ontvangst ervan. Als we niet in staat zijn om uw zorgen over de behandeling van uw persoonlijke informatie naar tevredenheid op te lossen, kunt u contact opnemen met de ICO op het volgende adres: https://ico.org.uk/concerns/ of telefonisch: 0303 123 1113.

Klarna

Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna door, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en de betalingsopties voor u op maat kan maken.
Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.

Wijzigingen in het privacybeleid van deze website

Deze website privacy policy werd gepubliceerd op 02/06/2020 en zijn voor het laatst geüpdate op 02/06/2020.

We kunnen het privacybeleid van deze website van tijd tot tijd wijzigen, wanneer we dat doen zullen we u via e-mail informeren.

 

COOKIEBELEID

Lees dit cookiebeleid zorgvuldig, want het bevat belangrijke informatie over wie we zijn en hoe we cookies op onze website gebruiken. Dit beleid moet samen met ons www.lyres.eu/privacy-beleid worden gelezen, waarin wordt uiteengezet hoe en waarom we persoonlijke informatie in het algemeen verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, evenals uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en details over hoe u contact met ons en de toezichthoudende instanties kunt opnemen als u een klacht hebt.

Wie we zijn

Deze website wordt beheerd door Zero Proof Australia Pty Ltd (ABN 97 630 554 853), hierin aangeduid als Lyre's en haar groepsmaatschappijen (Lyre" 's', "we", "ons", "onze").

Onze website

Dit cookiebeleid alleen heeft betrekking op uw gebruik van onze website, www.lyres.co.eu

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat (bijv. computer, smartphone of ander elektronisch apparaat) wordt geplaatst wanneer u onze website gebruikt. Wij gebruiken cookies op onze website. Deze helpen ons u en uw apparaat te herkennen en slaan wat informatie op over uw voorkeuren of handelingen in het verleden.

Zo kunnen we bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak u de website bezoekt, naar welke pagina's u gaat, verkeersgegevens, locatiegegevens en de oorspronkelijke domeinnaam van uw internetserviceprovider. Deze informatie helpt ons om onze klanten beter te begrijpen en een betere gebruikerservaring van de website te bieden. Sommige van deze gegevens kunnen geaggregeerd of statistisch zijn, wat betekent dat we u niet individueel kunnen identificeren.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, inclusief een gedetailleerde lijst van uw gegevens die wij en anderen via cookies kunnen verzamelen, zie hieronder.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen, met inbegrip van de wijze waarop deze kunnen worden gecontroleerd en beheerd, kunt u de leidraad voor cookies raadplegen die is gepubliceerd door het Britse Information Commissioner's Office, www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Toestemming voor het gebruik van cookies en het wijzigen van de instellingen

We zullen uw toestemming vragen (Toestemming) om cookies of andere soortgelijke technologieën op uw apparaat te plaatsen, behalve wanneer ze voor ons essentieel zijn om u een door u gevraagde dienst te verlenen (bijvoorbeeld om u in staat te stellen artikelen in uw winkelwagen te plaatsen en gebruik te maken van ons afrekenproces).

U kunt de toestemming voor het gebruik van cookies intrekken of andere cookie-voorkeuren beheren door gebruik te maken van het privacy-dashboard van uw browser. Bezoek google-ondersteuning hier voor het uitschakelen van https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en Het kan nodig zijn de pagina te verversen om de bijgewerkte instellingen in werking te laten treden.

Ons gebruik van cookies

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de cookies die we gebruiken en waarom:

De cookies die we gebruiken

Naam

Doel

Of een cookie essentieel is voor ons om u een door u gevraagde dienst te kunnen leveren en of we uw toestemming zullen vragen voordat we de cookie plaatsen.

Checkout cookie

kassaObj

 

Deze cookie zal de checkout winkelwagen en de productnaam opslaan en naar het de beproevingr-bevestigingspagina. Het zal 7 dagen duren, maar zal worden leeggemaakt wanneer de gebruikersmerks een andere aankoop

 

Ja, essentieel (we zullen daarom niet vragen om uw toestemming voor het plaatsen van deze cookie)

Winkelwagen-cookie

inkoopTijd

 

Slaat de kooptijd op wanneer een gebruiker een bestelling plaatst en draagt deze naar de orderbevestigingspagina. Deze wordt 7 dagen lang opgeslagen, maar zal worden overschreven wanneer de gebruiker een andere bestelling plaatst.

 

Ja, essentieel (we zullen daarom niet vragen om uw toestemming voor het plaatsen van deze cookie)

Geo-controlekoekje

popupCookie

 

Gebruikt om de geo popup te controleren. Wanneer een gebruiker op de sluitknop klikt, wordt deze opgeslagen als een sessiecookie en gewist wanneer de browser wordt gesloten. Wanneer een gebruiker op de 'stay in Australia' of 'not in Australia' knop klikt, zal het voor 7 dagen worden opgeslagen. De enige waarde voor deze cookie zal 'gesloten' zijn. Elke keer dat een gebruiker naar een willekeurige pagina gaat (behalve de blogpagina), zullen we de cookie lezen en als de waarde niet gesloten is, zullen we de geo-IP-adres controle uitvoeren, en de popup dienovereenkomstig weergeven.

 

Ja, essentieel (we zullen daarom niet vragen om uw toestemming voor het plaatsen van deze cookie)

 

In aanvulling op het bovenstaande maken we soms gebruik van een soort technologie die een "pixeltag" wordt genoemd op onze websites of in onze e-mails, alleen of in combinatie met cookies. Pixeltags kunnen worden gebruikt om ons en derden die diensten aan ons leveren te voorzien van informatie over de activiteiten van klanten op onze websites en/of wanneer e-mails die wij versturen worden geopend of geopend.

Uw bezoeken aan onze website kunnen ook worden geassocieerd met locatiegebonden informatie: (i) dat u handmatig, (ii) afgeleid van het IP-adres van uw computer, (iii) waar u onze website heeft bezocht vanaf uw mobiele apparaat, GPS-informatie waar die is ingeschakeld op uw apparaat, of (iv) de nabijheid van uw laptopcomputer, mobiel draadloos apparaat, persoonlijke digitale assistent, persoonlijk communicatiesysteem of ander communicatieapparaat (uw "Personal Communication Device") tot de dichtstbijzijnde radiotoren of mobiele zendmast. Deze informatie omvat wanneer uw Personal Communication Device is geactiveerd en wanneer en hoe u het gebruikt. We kunnen dergelijke gegevens verzamelen om de informatie die u ons handmatig verstrekt te controleren en om u te voorzien van locatiegebonden content. We kunnen deze gegevens ook koppelen aan uw bestaande persoonlijke informatie, uitsluitend voor intern gebruik, om uw ervaring met ons te verbeteren.

 

Toegang van derden tot de cookies

De cookies die wij gebruiken zijn alleen toegankelijk voor ons en de derden die in de bovenstaande tabel worden genoemd voor de doeleinden waarnaar in dit cookiebeleid wordt verwezen. Deze cookies zullen niet worden gebruikt door derden die niet hierboven zijn genoemd.

Hoe zet je alle cookies uit en wat zijn de gevolgen daarvan?

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browserinstellingen wijzigen, zodat cookies (inclusief die welke essentieel zijn voor de gevraagde diensten) niet worden geaccepteerd. Als u dit doet, dient u zich ervan bewust te zijn dat u een deel van de functionaliteit van onze website kunt verliezen.

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, kunt u de richtlijnen over cookies raadplegen die zijn gepubliceerd door het Britse Information Commissioner's Office, www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

 

Rakuten Affiliate Marketing

We werken samen met Rakuten Advertising, die persoonlijke informatie kan verzamelen wanneer u met onze site communiceert. Het verzamelen en gebruiken van deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid dat u hier kunt vinden:https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen heeft over dit cookiebeleid of over de informatie die wij over u bewaren.

Als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbeschermingstuur dan een e-mail naar [email protected], schrijf naar Lyre's Head Office Enterprise House, Beeson's Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1DS United Kingdom of bel +61 2 8030 5552.

Wijzigingen in dit cookiebeleid

Dit beleid werd gepubliceerd op 11/12/2019 en voor het laatst bijgewerkt op 11/12/2019.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, wanneer we dat doen zullen we u op de hoogte houden door alle voorwaarden, verklaringen en beleidsregels op onze website bij te werken.

 

×

WELKOM

We vermoeden dat je misschien niet hier uit de buurt komt, kies jouw regio...